Skip to main content
Logo Huurdersvereniging De Marne de Terpen

Adres

Wilhelminalaan 36

9953 RP Baflo

Tel (0595) 422346

Openingstijden:

di, wo, vr 8:30-11:30

‘Like’ ons op Facebook en u ontvangt het nieuws van De Marne – De Terpen automatisch op uw eigen Facebook-pagina. 

Jaarverslag 2023

Hieronder een opsomming waar we ons dit jaar mee bezig hebben gehouden.

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Elke week komt het dagelijks bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken.
 • Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats.
 • De provinciale vergaderingen van de Woonbond. 4 x per jaar wordt een provinciale vergadering gehouden voor de aangesloten huurdersorganisaties van Groningen. Op deze vergaderingen worden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid. Dit jaar heeft de Woonbond diverse webinars betreffende huurderzaken georganiseerd.
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2023.
 • Website en facebook: het bijhouden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken.
 • 13 februari: overleg strategisch dorpsplan Baflo/Rasquert.
 • 16 juni: overleg Huurdersplatform Westerkwartier.
 • 7 juli: presentatie strategisch dorpsplan Baflo/Rasquert
 • 30 oktober: interview voor bewonersblad Op Stee
 • 9 november: webinar- onderhoudsverdeling
 • 16 november: webinar – procedures om onderhoud af te dwingen
 • 7 december: webinar- verduurzaming
 • 13 december :webinar- initiatiefrecht voor woningverduurzaming

 

Afhandeling klachten en vragen van huurders.

 • Ook in 2023 konden onze leden op ons kantoor terecht voor problemen die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent, projectleider en wijkbeheerder van Wierden en Borgen.

Tijdens deze overleggen bespreken we diverse zaken/problemen die betrekking hebben op leefbaarheid.

 

 

 

Overleg met Wierden en Borgen.

 • 6x per jaar hebben de drie huurdersorganisaties en Wierden en Borgen overleg over diverse beleidsthema’s. Besproken thema’s: o.a. duurzaamheidvisie, kaderbrief begroting, huurbeleid, onderhoud en verbetering woningen, communicatie, portefeuilleplan, leefbaarheid en omgeving, sociaalplan, FKO, mutatiebeleid, proces aardbevingsschade, verkoop woningen, wonen en zorg en prestatieafspraken.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent, projectleider en wijkbeheerder van Wierden en Borgen. Als er belangrijke zaken te melden zijn schuift de projectleider nieuwbouw ook aan.
 • In principe hebben de 3 Ho’s 1x per maand overleg met de projectmedewerker volkshuisvesting over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, F.K.O., ZAV beleid, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker bij elkaar.
 • 2x per jaar bijpraat moment manager wonen en directeur/bestuurder.
 • 2x per jaar overleg met de Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen.
 • 10 januari: nieuwjaarreceptie
 • 11 en 12 januari uitdelen energie bespaar pakketten.
 • 17 januari: huurders conferentie Woongroep Marenland
 • 24 januari: uitleg energie labels
 • 31 januari: overleg Huurbeleid 2023
 • 22 maart, 17 juli en 4 november: bespreek forum Groningen Huurt
 • 30 mei: overleg 10 stappenplan projecten
 • 19 juni en 9 november: overleg invoering voorzieningenwijzer gemeente Het Hogeland
 • 8 september: thema bijeenkomst Huurbeleid met 3 ho’s, MT en RvC
 • 15 november: overleg alle Ho’s provincie Groningen en adviseur van de Woonbond over Groningen Huurt
 • 22 november: feestelijke afronding project Beukemastraat Leens

Prestatie afspraken/themabijeenkomsten gemeente

 • 12 en 27 januari: overleg woonkoers Baflo/Rasquert en Eenrum
 • 26 januari: bijeenkomst Meerjarig Prestatie Kader Volkshuisvesting. Thema speciale doelgroepen.
 • 20 februari, 27 februari, 3 april, 8 mei, 22 mei, 24 augustus, 27 oktober en 3 november: schrijfgroep Ambitie kader en Prestatie afspraken.
 • 20 maart: start overleg biedingen 2023
 • 17 april: bijeenkomst Wonen en Leefbaarheid. Thema huurbeleid Marenland + ambitiekader
 • 9 mei: overleg concept biedingen corporaties
 • 7 september: tripartite overleg Ambitiekader en biedingen corporaties
 • 14 september: tripartite overleg biedingen Wierden en Borgen
 • 12 december: tekenen Prestatie afspraken

Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 20 april: overleg 3 Ho’s, directie Wierden en Borgen en Raad van Commissarissen.
 • 2 november; overleg 3 Ho’s en Raad van Commissarissen

Overleg met Huurdersorganisatie HEG en huurdersvereniging Hoogkerk

In principe hebben de 3 Ho’s 1x per maand overleg over diverse lopende zaken o.a. splitsing Woongroep Marenland, overdracht woningen Wold en Waard, zonnepanelenbeleid, verduurzaming woningen met E, F, G label, sociaalstatuut, huurbeleid, FKO, prestatieafspraken, leefbaarheid, wonen en zorg, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker fysiek of online bij elkaar.