Skip to main content
Logo Huurdersvereniging De Marne de Terpen

Adres

Wilhelminalaan 36

9953 RP Baflo

Tel (0595) 422346

Openingstijden:

di, wo, vr 8:30-11:30

‘Like’ ons op Facebook en u ontvangt het nieuws van De Marne – De Terpen automatisch op uw eigen Facebook-pagina. 

Actueel in uw regio

Verslag van de jaarvergadering van de huurdersvereniging De Marne-De Terpen 2023

23 december 2023
29 november 2023   Opening. Onze voorzitter heet deze avond 13 personen van harte welkom op de jaarvergadering van huurdersvereniging De Marne-De Terpen. 5 leden die zich wel hebben aangemeld zijn helaas niet gekomen.   Notulen vorige vergadering. De notulen van de vergadering worden onveranderd goedgekeurd en met dank aan de secretaris getekend.   Jaarverslag secretaris. In het Jaarverslag 2022 staan alle activiteiten van de Huurdersvereniging vermeld. Verd…

Jaarverslag 2023

23 december 2023
Hieronder een opsomming waar we ons dit jaar mee bezig hebben gehouden. Diverse Bestuurszaken Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur. Elke week komt het dagelijks bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken. Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. De provinciale vergaderingen van de Woonbond. 4 x per jaar wordt een provinciale vergadering gehouden voor de aangesloten huur…

Prestatieafspraken voor 2024

23 december 2023
Wierden en Borgen maakte in de gemeenten Het Hogeland, Groningen en Eemsdelta prestatieafspraken voor 2024. De afspraken zijn in goed overleg gemaakt met de gemeenten, de huurdersorganisaties en collega-corporaties. Met de afspraken zorgen de partijen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen in een prettige woonomgeving.   Infographic Prestatiafspraken 2024 Voor alle afspraken met de betreffende gemeentes kunt u hier alles over lezen.

Lidmaatschap vanaf 2022 gratis

25 juni 2022
Met ingang van 2022 vervalt de bijdrage van huurders aan hun huurdersorganisatie. Huurders die lid zijn van de huurdersorganisatie dragen niet langer financieel bij. Bijdragen door mee te praten en te doen blijft natuurlijk altijd mogelijk. Graag zelfs! Huurdersorganisaties hebben geld nodig om hun werk te kunnen doen. Bij sommige organisaties kwam dat geld deels uit de maandelijkse contributie van huurders. Daaraan komt een eind. Vanaf 1 januari komen de nodige financiële middelen volledi…

Projecten Wierden en Borgen

25 juni 2020
Op de website van Wierden en Borgen vindt u een overzicht van alle, gerealiseerde, lopende projecten en projecten in voorbereiding. Klik hier om naar de site van Wierden en Borgen te gaan.