Nieuws van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Woonbond updates voor nieuws
  1. Hoe gaan we de wooncrisis tackelen? Die vraag staat centraal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen en in de laatste Huurpeil van dit jaar. Verder achtergronden over de aanpak van dak- en thuisloosheid tot nu toe en over de Omgevingswet als risico voor zeggenschap door huurders.
  2. Woningcorporatie Rijnhart Wonen moet Huurdersbelangenorganisatie Leiderdorp (HBOL) financieel blijven steunen én blijven informeren over kwesties die huurders aangaan volgens de kantonrechter. 
  3. De Woonbond is met de Huurcommissie in gesprek gegaan over problemen bij de zogenaamde ‘kennelijke voorzittersuitspraken’. Dat zijn uitspraken waarbij er geen fysieke zitting is, maar alleen een procedurele behandeling.
  4. De Woonbond wil dat enkelglas of een erg onzuinig energielabel gezien gaat worden als een gebrek aan de woning. Juridisch gezien gaat het dan om een onderhoudsgebrek dat door de verhuurder verholpen moet worden.
  5. Utrecht protesteert zondag 21 november tegen de woningnood. Het roer moet om en dat kan vandaag al met lokale maatregelen, aldus de organisatie.