Nieuws van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Woonbond updates voor nieuws
  1. 1.650 Huurders van Vestia-woningen verspreid door Nederland deelden hun slechte ervaringen met de woningcorporatie in een zwartboek dat 20 mei is overhandigd aan de directie van Vestia. Het zwartboek ging gepaard met twee eisen voor Vestia: geen huurverhoging meer en pleeg direct achterstallig onderhoud.
  2. Ruim 360.000 hurende huishoudens (16%) zien hun inkomsten onzeker worden nu de coronacrisis langere tijd voortduurt. 
  3. De Tweede Kamer keert zich tegen het plan van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om de subsidiëring van zonnepanelen te versoberen. 
  4. Het kabinet wil het toeslagenstelsel, waaronder de huurtoeslag versimpelen. De complexiteit van de huidige regeling leidt tot een hoog aantal terugvorderingen. Hiermee komen huishoudens die net buiten de regeling vallen in grote problemen. Een speciale werkgroep deed een onderzoek om verschillende opties in kaart te brengen. De uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst heeft de afgelopen jaren geleid tot enorme problemen, met name bij de kinderopvangtoeslag.
  5. Ook in de vrije sector moeten verhuurders met een afrekening van de servicekosten komen en mogen alleen de werkelijke kosten worden afgerekend.