Skip to main content
Logo Huurdersvereniging De Marne de Terpen

Adres

Wilhelminalaan 36

9953 RP Baflo

Tel (0595) 422346

Openingstijden:

di, wo, vr 8:30-11:30

‘Like’ ons op Facebook en u ontvangt het nieuws van De Marne – De Terpen automatisch op uw eigen Facebook-pagina. 

Uitnodiging Jaarvergadering 2023

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering, die zal plaats vinden op 29 november 2023. Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Agricola te Baflo.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verslag van de vorige vergadering. ( staat hier )
 3. Jaarverslag secretaris. ( staat hier )
 4. Jaarverslag penningmeester.
 5. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar mw. H. Mennes.
  Aftredend en herkiesbaar mw. T.J. v.d. Kooi.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 20-11-2023 schriftelijk aanmelden bij ons kantoor.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

Aanmelden voor de jaarvergadering
I.v.m. de reservering in het dorpshuis vragen u vriendelijk aan te melden.
Dat kan op di, wo en vrij van 8.30uur tot 11.30uur via telnr. (0595) 42 23 46.
Of via e-mailadres: kantoor@marneterpen.nl

Bedankt, en graag tot 29 november.