Enquête De Marne-De Terpen

Enquête De Marne-De Terpen

Beste huurder van Wierden en Borgen, 

 

Het bestuur van huurdersvereniging De Marne-De Terpen wil u graag uitnodigen deel te nemen aan een enquête die De Woonbond namens ons heeft samen gesteld. De enquête bevat een aantal vragen over de huurdersvereniging en een aantal algemene vragen. We willen graag samen mét en namens u de belangen van de huurders in Noord-West Groningen op een opbouwende manier vertegenwoordigen bij Wierden en Borgen. Daar hebben we uw hulp bij nodig. 

De koers van de huurdersvereniging in deze wil het bestuur niet alleen bepalen, we willen u, als huurder, hier actief bij betrekken. In de enquête kunt u daarom ook aangeven op welke manier u hierbij betrokken wilt worden. 

De enquête kunt u invullen op: www.woonbondonderzoek.nl/demarnedeterpen of via de link op onze website of facebookpagina.

Het invullen kost ongeveer 4 minuten.

 

Overweegt u lid te worden van de huurdervereniging? 

Wij zijn op di-, wo- en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 11.30 uur en graag bereid antwoord op uw vragen te geven en u eventueel als lid te verwelkomen.

Natuurlijk kunt u ook per mail reageren.

 

Telefoonnr.: 0595-422346

E-mail: kantoor@marneterpen.nl